Bảo Anh Villa

Bảo Anh Villa2018-05-14T06:54:37+00:00

Mô tả dự án

NSN thiết kế biệt thự Bảo Anh, thuộc Khu đô thị mới FPT Đà Nẵng, thành phố công nghệ đầu tiên của cả nước.

Chi tiết dự án

Skills Needed: