Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp2018-03-28T04:43:01+00:00
Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng 1 year trước

Vị trí: Quản lý Phòng Kinh Doanh – Marketing Số lượng: 1 […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Hồ Chí Minh
Đăng 1 year trước

Vị trí: Kỹ sư Cơ ( Điều Hòa Thông Gió) Số […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng 1 year trước

Vị trí: Nhân iên Kinh doanh Số lượng: 1 người Kinh nghiệm: […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng 1 year trước

Vị trí: Kỹ Sư Điện Số lượng: 1 người ( Nữ) Kinh […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng 1 year trước

Vị trí: Kỹ Sư Xây Dựng Số lượng: 2 người Kinh nghiệm: […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng 1 year trước

Vị trí: Kỹ sư Kết cấu Số lượng: 1 người Kinh nghiệm: […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng 1 year trước

Vị trí: Trợ lý Tổng Giám Đốc Số lượng: 1 người Kinh […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Hà Nội
Đăng 1 year trước

Vị trí: Chuyên Viên Kế Toán Số lượng: 2 người Kinh nghiệm: […]

Đọc thêm

Toàn thời gian
Đăng 1 year trước

Vị trí: Nhân Viên Cơ – Điện Số lượng: 15 người Kinh […]

Đọc thêm