Đánh Giá Định Kỳ Thường Niên ISO 45001:2018 tại NSN năm 2024

Đánh Giá Định Kỳ Thường Niên ISO 45001:2018 tại NSN năm 2024

Từ ngày 9/4 – 10/4/2024, đã diễn ra cuộc đánh giá định kỳ hàng năm về Hệ thống Quản Lý An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp ISO 45001:2018 do tổ chức chứng nhận JQA tiến hành.

Họp Khai mạc tại Văn phòng NSN

Mục đích của cuộc đánh giá này không chỉ là kiểm tra sự tuân thủ luật pháp và yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018; kiểm tra tính hiệu lực của hệ thống dựa trên các mục tiêu về an toàn sức khỏe NSN đang thiết lập, mà còn là để tìm ra những cơ hội cải tiến, những hướng đi mới dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ quá trình hoạt động của các chuyên gia JQA.

Khảo sát khu vực làm việc tại văn phòng NSN

Các chuyên gia sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với việc truy xuất các tài liệu, hồ sơ theo nguyên tắc bốc mẫu ngẫu nhiên để tìm kiếm bằng chứng cho sự phù hợp của hoạt động chứng nhận mà JQA đang cung cấp cho NSN.

Cuộc đánh giá diễn ra tại văn phòng Hà Nội và văn phòng dự án Sơn Hà (Đình Bảng, Bắc Ninh). Các đối tượng trực tiếp tham gia bao gồm Ban giám đốc, QHSE, Bộ phận QA, Phòng QC&QHSE, Phòng Hành chính nhân sự, Phòng thiết kế & Đấu thầu, Phòng mua hàng, Bang Công nghiệp & Dân dụng / Dự án Sơn Hà.

Team khảo sát tại dự án Sơn Hà

Sau hai ngày làm việc chăm chỉ và tập trung, các chuyên gia đánh giá đã đưa ra kết luận: Hệ thống Quản Lý An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp ISO 45001:2018 của NSN đã được thiết lập và duy trì phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018. JQA sẽ tiếp tục cấp chứng nhận ISO 45001:2018 cho NSN, đây là một minh chứng cho sự cam kết và nỗ lực không ngừng của NSN trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả nhân viên.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống Quản Lý An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp. Các khuyến nghị này không chỉ là cơ hội để NSN phát triển mạnh mẽ hơn mà còn là sự cam kết của NSN đối với việc liên tục cải tiến và hoàn thiện trong thời gian tới.

By |2024-04-12T17:53:10+00:00April 12th, 2024|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments