Lễ bổ nhiệm nhân sự và khen thưởng các tập thể /cá nhân có thành tích xuất sắc

Lễ bổ nhiệm nhân sự và khen thưởng các tập thể /cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngày 26/3/2024 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng & Công nghiệp NSN đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt mang tên “BỔ NHIỆM NHÂN SỰ VÀ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ /CÁ NHÂN CÓ SÁNG KIẾN VÀ HOÀN THÀNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN”. Trong không khí trang trọng và phấn khích, Ban lãnh đạo Công ty đã tôn vinh và ghi nhận sự đóng góp đáng kể từ đội ngũ CBCNV.

Đội ngũ CBCNV không chỉ đơn thuần là những người lao động, mà họ còn là những người đồng đội, sẵn sàng đồng lòng xây dựng và phát triển NSN ngày càng vững mạnh.

Buổi lễ là dịp để chúc mừng và bổ nhiệm những thành viên mới và là cơ hội để khen thưởng những tập thể/cá nhân có sáng kiến và hoàn thành triển khai các dự án. Chúng tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ tiếp tục chủ động trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới sáng tạo và đóng góp sức mình cho sự phát triển bền vững của Công ty.

By |2024-03-28T13:35:24+00:00March 28th, 2024|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments