Tổ chức JQA đánh giá định kỳ thường niên Hệ thống Quản lý môi trường của công ty NSN

Tổ chức JQA đánh giá định kỳ thường niên Hệ thống Quản lý môi trường của công ty NSN

Từ ngày 09/9/2022 – 10/09/2022 tại trụ sở chính công ty NSN, chuyên gia đánh giá của JQA – Ông Nguyễn Đức Thắng đã thực hiện đánh giá hiệu lực của Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Đây là buổi đánh giá thường niên đầu tiên kể từ khi NSN nhận được chứng chỉ ISO 14001:2015 vào ngày 22/10/2021. Các phòng ban tham gia đánh giá bao gồm Ban lãnh đạo công ty, phòng QC & An toàn, Bộ phận QA, Phòng Hành chính nhân sự, Bộ phận Mua hàng, Phòng Đấu thầu và Thiết kế và Ban thi công. Song song với việc phỏng vấn trực tiếp, chuyên gia đánh giá đã thực hiện truy xuất các tài liệu, hồ sơ để tìm kiếm bằng chứng cho sự phù hợp của hoạt động chứng nhận JQA đang cung cấp.

Việc đánh giá định kì này giúp NSN duy trì và nâng cao hệ thống quản lý môi trường đã thiết lập. Sau 2 ngày tập trung làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần cầu thị cùng sự hợp tác kịp thời từ các phòng ban liên quan. Chuyên gia đã kết thúc chương trình đánh giá và đưa ra kết luận như sau: Hệ thống Quản lý môi trường của NSN đã được thiết lập và duy trì cho hoạt động quản lý môi trường phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho NSN trong thời gian tới.

Chuyên gia đánh giá từ JQA cũng đưa ra một số khuyến nghị cải tiến cho các phòng ban của công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hệ thống Quản lý môi trường, qua đó góp phần đảm bảo sự phù hợp trong các hoạt động chứng nhận của JQA đã cấp cho NSN, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.

Theo chuyên gia, NSN là một trong số ít những tổng thầu xây dựng có đủ các chứng chỉ ISO 9001:2008, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015. Điều này thể hiện ý chí quyết liệt cũng như sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo công ty đến việc vận hành hoạt động các hệ thống hoạt động quản lý chất lượng, an toàn và môi trường cũng như việc luôn mong muốn đem đến sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng theo phương châm cốt lõi của công ty “Khởi tạo giá trị bền lâu – Creating sustainable values”.

 

By |2022-09-20T14:42:10+00:00September 20th, 2022|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments