NSN tham dự Hội thảo Khoa học về lưới điện truyền tải ở Việt Nam

NSN tham dự Hội thảo Khoa học về lưới điện truyền tải ở Việt Nam

Ngày 3/12/2020, Công ty CP Xây dựng & Công nghiệp NSN đã tham dự Hội thảo khoa học: Những vấn đề về đấu nối các dự án nguồn điện và cơ chế, chính sách đa dạng hóa đầu tư lưới điện truyền tải ở Việt Nam.

Hội thảo Khoa học được tổ chức với sự chỉ đạo từ Bao chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, phối hợp chỉ đạo với Bộ Công thương, được chủ trì bởi Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực cục điện lực và năng lượng tái tạo, và Tạp chí Năng lượng Việt Nam là đơn vị tổ chức và thực hiện. Hội thảo đã nêu ra những vấn đề về đấu nối các dự án nguồn điện và cơ chế, chính sách đa dạng hóa đầu tư lưới điện truyền tải thực tiễn ở Việt Nam.

NSN tham dự hội thảo với bài tham luận: “Đa dạng hóa đầu tư lưới điện truyền tải”. Bài tham luận nói về việc đa dạng hóa lưới điện truyền tải là một nhu cầu tất yếu của thời đại, dựa trên kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam, NSN cũng cho rằng, Chính phủ và Quốc hội cần tập trung hơn nữa đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy phạm pháp lý, quy trình và cơ chế đầy đủ để Truyền tải điện đủ hấp dẫn các Nhà đầu tư. Bên cạnh đó khẳng định, dù đa dạng hóa đầu tư tới đâu, Nhà nước vẫn cần giữ một vai trò nhất định để đảm bảo sự tuân thủ của các bên tham gia vào thị trường điện, nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo an ninh, an toàn năng lượng phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh.

By |2020-12-03T17:47:20+00:00December 3rd, 2020|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments