Tổ chức JQA đánh giá ISO 45001:2018 định kỳ lần 1 công ty NSN

Tổ chức JQA đánh giá ISO 45001:2018 định kỳ lần 1 công ty NSN

Từ ngày 17/3/2020 – 18/3/2020 tại Hà Nội, chuyên gia đánh giá của JQA Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cùng sự hỗ trợ của bộ phận QA và Phòng An toàn công ty NSN đã thực hiện đánh giá hiệu lực Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018( ATSKNN).


Đây là cuộc đánh giá lần đầu tiên kể từ khi NSN nhận được chứng chỉ ISO 45001:2018 vào ngày 17/4/2019, việc đánh giá này sẽ được duy trì thực hiện định kỳ hàng năm, đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý ATSKNN theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và đưa ra các khuyến nghị cải tiến, để đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn cho người lao động.
Cuộc đánh giá đã sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo và các cá nhân liên quan; truy xuất tài liệu, hồ sơ để tìm kiếm bằng chứng sự phù hợp của hoạt động chứng nhận mà JQA đang cung cấp cho NSN.
Ngày đầu tiên, tiến hành đánh giá công trường dự án Asahi tại khu công nghiệp Thăng Long 1 về việc phân công trách nhiệm và quyền hạn, mục tiêu an toàn và kế hoạch thực hiện, hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại công trường, kiểm soát các hướng dẫn an toàn tại công trường, các biển báo hướng dẫn, đào tạo an toàn cho công nhân, kiểm soát thẻ AT, an toàn máy móc thiết bị, hệ thống PCCC, ứng phó với trường hợp khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh…


Trong quá trình đánh giá ngày thứ 2, các cá nhân liên quan của Phòng QHSE, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Kinh doanh, Phòng kế toán và Đấu thầu đã kịp thời cung cấp đầy đủ tài liệu, bằng chứng về sự phù hợp, các hoạt động nhằm đảm bảo An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp trong hệ thống ISO 45001:2018: hoạt động đào tạo an toàn sức khỏe nghề nghiệp, các hành động giải quyết mối nguy cơ và cơ hội, chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp, hệ thống PCCC…


Sau 2 ngày tập trung làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần cầu thị cùng sự hợp tác kịp thời cung cấp các bằng chứng, tài liệu, hồ sơ từ các phòng ban liên quan, Chuyên gia đánh giá đã thu thập đủ bằng chứng và đưa ra kết luận: Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 đã được thiết lập và duy trì cho các hoạt động an toàn & sức khỏe nghề nghiệp phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 theo phạm vi mà JQA đã công nhận. JQA sẽ tiếp tục cấp chứng nhận ISO 45001:2018 cho NSN
Chuyên gia đánh giá từ JQA cũng đưa ra một số khuyến nghị cải tiến hệ cho các phòng ban liên quan nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp, qua đó góp phần đảm bảo sự phù hợp trong các hoạt động chứng nhận của JQA đã cấp cho NSN đảm bảo đúng yêu cầu các tiêu chuẩn quốc tế.

By |2020-03-27T17:26:17+00:00March 25th, 2020|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments