NSN áp dụng chuẩn Hệ thống Quy trình quản lý chất lượng dự án

NSN áp dụng chuẩn Hệ thống Quy trình quản lý chất lượng dự án

Áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018, NSN đưa ra và áp dụng Hệ thống Quy trình quản lý chất lượng dự án nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả đồng thời thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và tạo ra các giá trị bề vững cho đối tác, công ty và xã hội…

Cuộc họp xem xét và chỉnh sửa Quy trình quản lý chất lượng dự án

Ngày 06/09/2019 vừa qua, Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp NSN tổ chức cuộc họp xem xét và chỉnh sửa các Quy trình quản lý chất lượng dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế tại dự án. Cuộc họp bao gồm 4 quy trình quản lý chất lượng: Quy trình tổ chức và thi công dự án; Quy trình Giám sát thi công; Quy trình quản lý bản vẽ; Quy trình quản lý thầu phụ trên công trình.

Với quy trình quản lý chất lượng dự án hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn ISO, Luật lao động, Luật Xây dựng và quy chế hoạt động của công ty sẽ giúp cho các dự án của NSN được hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị bền vững cho đối tác khách hàng và xã hội.

 

By |2019-09-06T15:58:47+00:00September 6th, 2019|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments