NSN cải tiến liên tục quy trình Quản lý Chất lượng

NSN cải tiến liên tục quy trình Quản lý Chất lượng

Năm 2015, NSN đã xây dựng và áp dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng theo ISO 9001. Sau 3 năm hoạt động, năm 2018, NSN đã chuyển đổi thành công phiên bản mới ISO 9001:2015.

Cuộc họp xem xét và chỉnh sửa Quy trình quản lý chất lượng dự án

Với phương châm liên tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Ngày 06/09/2019 Ban ISO phối hợp cùng bộ phận thi công, bộ phận QA/QC cùng xem xét, cải tiến lại 4 quy trình quản lý chất lượng thi công:
– Quy trình tổ chức thi công dự án
– Quy trình giám sát thi công
– Quy trình quản lý thầu phụ
– Quy trình quản lý bản vẽ
Các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của đối tác, khách hàng ngày càng tăng đòi hỏi công tác quản lý, giám sát trong quá trình thi công phải hết sức chặt chẽ. Tham gia buổi họp, các kĩ sư trao đổi kinh nghiệm quản lý, phân tích rủi ro và cùng thống nhất đưa ra cách thức tối ưu hóa hiệu quả quản lý chất lượng thi công trên công trường.

By |2019-09-19T10:45:57+00:00September 6th, 2019|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments