Thu hồi dự án điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 2)

Thu hồi dự án điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 2)

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 2) của Công ty Woojin Construction Co., Ltd (Hàn Quốc) do chậm triển khai.

Dự án Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Trà Vinh chấp thuận để triển khai tiếp giai đoạn 2 vào tháng 5/2016.

Theo đó, Nhà máy được xây dựng tại bãi bồi ven biển xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Nhà máy có công suất 96MW, bao gồm 48 tua bin gió, công suất mỗi tua bin 2MW; sản lượng hơn 332.438 MWh/năm, với tổng diện tích mặt nước 2.445ha và 2,5ha diện tích mặt đất xây dựng nhà điều hành của dự án.

Tổng nguồn vốn đầu tư 247,6 triệu USD, trong đó vốn chủ sở hữu 20%, vốn huy động 80%, thời gian thực hiện dự án 50 năm.

Mục tiêu của dự án nhằm sản xuất điện từ năng lượng gió cung cấp vào lưới điện quốc gia, góp phần ổn định việc cung cấp điện cho nền kinh tế của tỉnh nói riêng và khu vực lân cận đồng bằng sông Cửu Long.

Giai đoạn 1 của Nhà máy điện gió Hàn Quốc – Trà Vinh, có công suất thiết kế 48 MW, với tổng vốn đầu tư 130 triệu USD.

Cả hai dự án này đều nằm trong Quy hoạch phát triển điện gió đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

By |2019-08-05T08:57:10+00:00August 5th, 2019|Bản tin năng lượng, Tin tức|0 Comments