Hội thảo Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Hội thảo Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Để phát triển doanh nghiệp bền vững, ngoài việc chú trọng vào các chiến lược và hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu, lợi nhuận, các Lãnh đạo doanh nghiệp còn cần chú trọng đến các nghĩa vụ, trách nhiệm với xã hội, bao gồm: người lao động, nhà nước, xã hội, môi trường.

Vào ngày 20/12/2018, NSN đã tổ chức  Hội thảo “ Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp” với sự tham gia của  22 nhà cung cấp, đối tác uy tín và đại diện Ban lãnh đạo công ty.

Tại buổi hội thảo, đại diện NSN đã trình bày về sự cần thiết của Trách nhiệm xã hội (CSR – Corporation Social Responsibility) với thực tiễn kinh doanh tại NSN cũng như trong các mối quan hệ hợp tác giữa NSN và các đối tác, nhà cung cấp. CSR tại NSN được bắt nguồn từ CSR của Tasei ( Nhà thầu xây dựng uy tín của Nhật bản  và cũng là đối tác lâu năm của NSN), theo đó Doanh nghiệp phải có trách nhiệm với các hoạt động của tổ chức mà có tác động lên môi trường và xã hội, xây dựng các Mục tiêu kinh doanh đảm bảo Lợi nhuận tối ưu nhưng không bỏ qua các quy định luật pháp và có được sự tin tưởng của xã hội.

 

Trách nhiệm xã hội của NSN là “Sáng tạo một môi trường mà ở đó mọi người đều tràn đầy sức sống” thông qua các dự án. Do đó tại buổi hội thảo, NSN đã đề nghị các Nhà cung cấp cùng thực hiện “Mua Sắm CSR”:

  • Có đối tác giao dịch thì mới có NSN. Chính vì vậy hoạt động CSR cũng không thể thiếu sự thấu hiểu và hợp tác của mọi đối tác.
  • NSN đồng lòng triển khai “Mua sắm CSR” đó là hoạt động tuyên truyền cho đối tác giao dịch hiểu được tầm quan trọng của CSR và đề nghị hợp tác thực hiện.
  • Vấn đề an toàn, chất lượng, môi trường và tuân thủ quy định của pháp luật mà đang được các đối tác giao dịch nỗ lực thực hiện cũng là một hoạt động CSR quan trọng. Chúng tôi rất mong tiếp tục được các đối tác giao dịch hợp tác triển khai thực hiện.

Cuối buổi hội thảo, Đại diện tất cả các đối tác và Nhà cung cấp của NSN cùng đồng thuận ký vào bản cam kết tuân thủ CSR. Đây là dấu mốc ý nghĩa đánh dấu bước tiến sâu rộng hơn trong quan hệ hợp tác giữa NSN  với các đối tác, nhà cung cấp, góp phần đưa NSN  ngày càng chuyên nghiệp, phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

By |2018-12-21T22:49:48+00:00December 21st, 2018|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments