Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Văn phòng Daiwa House Vietnam Co. Ltd tại Hà Nội

NSN thi công phần cơ điện và nội thất cho văn phòng Daiwa House Vietnam và đã đáp ứng tiêu chuẩn rất cao của Tập đoàn Daiwa House – một trong 50 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Dự án hoàn thành vào tháng 7 năm 2014.

 

Hình ảnh dự án

Văn phòng Daiwa House Vietnam Co. Ltd tại Hà Nội