Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Unique Sound Việt Nam

NSN là tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống điều hòa cho, xây dựng nhà kho, sửa chữa phần mái cho công ty UNIQUE SOUND. Dự án khởi công vào tháng 5 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 7 năm 2014.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Unique Sound Việt Nam