Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Sumiwiring Việt Nam 1&2

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Sumi Wiring Việt Nam – công ty đi đầu về sản xuất và xuất khẩu hệ thống dây điện xe hơi tại Việt Nam. Dự án khởi công tháng 12 năm 2007 và hoàn thành tháng 5 năm 2008 tại Đồng Văn, Hà Nam. Khách hàng đã gửi thư công nhận năng lực và sự chuyên nghiệp của NSN trong quá trình thi công dự án.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Sumiwiring Việt Nam 1&2