Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Shinyang Hàn Quốc

NSN làm tổng thầu xây dựng và hệ thống cơ điện cho nhà máy Shinyang Metal IND Co., Ltd – doanh nghiệp ép đùn nhôm lớn nhất ở Hàn Quốc. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 16,216 m2 tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Shinyang Hàn Quốc