Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy M&C Electronics Vina

NSN thi công cải tạo nhà máy và tổng thầu xây dựng nhà kho cho M&C Electronics Vina tại Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Quận Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. Dự án đã sử dụng 23,000 m2 tấm cách nhiệt cho phần mái, tường, trần nhà, vách ngăn trong dự án này. Dự án khởi công vào tháng 1 và hoàn thành vào tháng 8 năm 2014.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy M&C Electronics Vina