Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà Máy Honda Việt Nam DDC

NSN  làm tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng nhà kho cho nhà máy  Honda Vietnam DCC tại tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được khởi công vào tháng 5 và hoàn thành tháng 12 năm 2011.

 

Hình ảnh dự án

Nhà Máy Honda Việt Nam DDC