Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Kurabe Việt Nam 1&2

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Kurabe Việt Nam – một công ty lớn chuyên về dây cáp điện cho xe hơi ở Bắc Ninh. Dự án khởi công vào tháng 6 năm 2011 và hoàn thành tháng 1 năm 2012. Kurabe đã gửi thư khen ngợi năng lực và sự chuyên nghiệp của NSN trong quá trình thi công dự án.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Kurabe Việt Nam 1&2