Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Enshu Việt Nam

NSN đã thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy ENSHU – một nhà máy phụ tùng xe hơi ở Bắc Ninh. Dự án khởi công tháng 8 năm 2012 và hoàn thành tháng 3 năm 2013. Khách hàng đã gửi NSN thư khen ngợi khả năng thi công hiệu quả hoàn thành đúng tiến độ của chúng tôi.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Enshu Việt Nam