Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Đại học Y Khoa Việt Nhật

NSN thi công phần cơ điện cho Đại học Y khoa Việt Nhật, là một trường đại học 100% vốn nước ngoài và là thành viên của hệ thống đại học quốc gia Nhật Bản.

Dự án được xây dựng trên diện tích 30,464 m2 tại Khu đô thị Ecopark. Dự án khởi công tháng 4 năm 2015 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2016.

 

Hình ảnh dự án

Đại học Y Khoa Việt Nhật