Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Asahi Intecc Hà Nội

NSN thi công xây dựng phòng sạch cho nhà máy Asahi Intecc Hà Nội – một công ty chuyên về thiết bị y tế, dây thép và các thiết bị công nghiệp khác. Đây là một dự án đầy thách thức với những yêu cầu chính xác cao nhưng đã được NSN hoàn thành xuất sắc.

 

Hình ảnh dự án

Asahi Intecc Hà Nội