Tòa văn phòng NSN

Tòa văn phòng NSN 2018-05-14T06:48:51+00:00

Mô tả dự án

Tòa nhà văn phòng của NSN do chúng tôi tự thiết kế và thi công. Dự án bắt đầu vào tháng 3 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2015.

Chi tiết dự án

Khu vực:

Tiến độ:

Khởi công:

03/2014

Hoàn thành:

01/2015