Nhà máy TPR Việt Nam

Nhà máy TPR Việt Nam 2018-05-14T03:12:15+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy TPR Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 12 năm 2013 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2014.

Chi tiết dự án

Khu vực:

Tiến độ:

Khởi công:

12/2013

Hoàn thành:

05/2014