Nhà máy Niwa Việt Nam

Nhà máy Niwa Việt Nam 2018-05-14T03:05:08+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Niwa Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 10 năm 2015 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2015.

Chi tiết dự án

Khu vực:

Tiến độ:

Khởi công:

10/2015

Hoàn thành:

12/2015