Nhà Máy Honda Việt Nam DDC

Nhà Máy Honda Việt Nam DDC 2018-05-14T07:06:56+00:00

Mô tả dự án

NSN  làm tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng nhà kho cho nhà máy  Honda Vietnam DCC tại tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được khởi công vào tháng 5 và hoàn thành tháng 12 năm 2011.

Chi tiết dự án

Khu vực:

Hạng mục:

Tiến độ:

Khởi công:

05/2011

Hoàn thành:

12/2011