Nhà máy Denyo Việt Nam

Nhà máy Denyo Việt Nam 2018-05-14T03:12:37+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Denyo Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 4 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2014.

Chi tiết dự án

Khu vực:

Tiến độ:

Khởi công:

04/2011

Hoàn thành:

12/2014