Nhà máy Ajinomoto Việt Nam

Nhà máy Ajinomoto Việt Nam 2018-05-14T03:04:35+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Ajinomoto Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 8 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2015.

Chi tiết dự án

Khu vực:

Tiến độ:

Khởi công:

08/2014

Hoàn thành:

03/2015