Honda Việt Nam 2R & 4R

Honda Việt Nam 2R & 4R 2018-05-14T07:06:21+00:00

Mô tả dự án

NSN thì công cơ điện cho sân chạy thử 2 bánh và 4 bánh của Honda Việt Nam tại Phường Phúc Thắng, Thị trấn Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án khởi công tháng 4 năm 2010 và hoàn thành tháng 7 năm 2010.

Chi tiết dự án

Khu vực:

Tiến độ:

Khởi công:

04/2010

Hoàn thành:

07/2010