Filtech Viet Nam Factory

Filtech Viet Nam Factory2018-05-14T04:46:37+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Filtech Việt Nam. Dự án được thực hiện chỉ trong vòng 2 tháng – từ tháng 4 tới tháng 6 năm 2007.