Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Lễ khởi công xây dựng nhà máy CIMA Việt Nam

Vào ngày 18/01/2016, NSN cùng đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH CIMA Việt Nam đã tổ chức buổi lễ động thổ khởi công xây dựng nhà máy CIMA tại cụm công nghiệp Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

DSCF0550
Đây là dự án do NSN làm tổng thầu từ thiết kế đến xây dựng và triển khai hệ thống cơ điện,… Dự án đánh dấu bước trưởng thành về quy mô, tổ chức và năng lực nhà thầu của NSN cũng như vị thế, uy tín của NSN trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Là tiền đề để NSN nỗ lực hơn nữa nâng cao sức cạnh tranh, đón đầu những thử thách mới trở thành tổng thầu uy tín ở cả trong và ngoài nước.