Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Cơ cấu tổ chức

Với tập thể vững mạnh, am hiểu biết và giàu kinh nghiệm của hơn 230 Thạc sỹ, kỹ sư , kiến trúc sư thuộc các ban Xây dựng, Kế hoạch tổng hợp, Tài chính kế toán và Vật tư cho đến các chuyên viên đồ họa, thiết kế và giám sát công trình đã và đang mang lại cho Công ty nguồn lực dồi dào và sự cống hiến to lớn đối với sự phát triển của Doanh nghiệp.