Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Chính sách chất lượng

Với phương châm “sáng tạo giá trị bền vững”, NSN luôn đặt Chất lượng và Uy tín là ưu tiên hàng đầu, nỗ lực không ngừng để được công nhận là một doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công ty chúng tôi cam kết:

  • Duy trì đội ngũ nhân viên lớn mạnh được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật và quản lý
  • Ứng dụng những phương pháp xây dựng với công nghệ tiên tiến
  • Đảm bảo an toàn tính mạng và bảo vệ tài sản của nhân viên và công ty.
Hệ thống quản lý an toàn – SMS
Hệ thống quản lý chất lượng QMS