Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống
Asahi Intecc Hà Nội

Asahi Intecc Hà Nội

NSN thi công xây dựng phòng sạch cho nhà máy Asahi Intecc Hà Nội – một công ty chuyên về thiết bị y tế, dây thép và các thiết bị công nghiệp khác. Đây là một dự án đầy thách thức với những yêu cầu chính xác cao nhưng đã...

Xem thêm
Nhà máy Corona Viet Nam

Nhà máy Corona Viet Nam

NSN là tổng thầu thiết kế và xây dựng hệ thống phòng sạch cho nhà máy Corona Việt Nam. Dự án khởi công tháng 10 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2012.

Xem thêm